1. नयाँ वर्ष २०८१ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना! (Happy New Year 2081! Warm and auspicious wishes to you.)
 2. यो नयाँ वर्षले तपाईंको जीवनमा खुसी, समृद्धि र शान्ति ल्याओस्। (May this New Year bring happiness, prosperity, and peace into your life.)
 3. नयाँ वर्ष २०८१ ले तपाईंलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायु प्रदान गरोस्। (May New Year 2081 bless you with good health and a long life.)
 4. यो वर्ष तपाईंका सबै सपनाहरू र आकांक्षाहरू पूरा होउन्। (May all your dreams and aspirations be fulfilled this year.)
 5. नयाँ वर्षको आगमनसँगै तपाईंको जीवनमा नयाँ उमंग र उत्साह छाओस्। (May the arrival of the New Year fill your life with renewed enthusiasm and excitement.)

Motivational Wishes

 1. नयाँ वर्ष, नयाँ सुरुवात – यो वर्ष तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता महसुस गर्नुहोस्। (New year, new beginnings – may you realize your full potential this year.)
 2. असफलतादेखि नडराउनुहोस्, तिनीहरू तपाईंको सफलताको लागि मार्गनिर्देशन गर्दछन्। नयाँ वर्ष २०८१ शुभ रहोस्! (Don’t fear failures, they guide your path to success. Happy New Year 2081!)
 3. हरेक चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनुहोस् र यो नयाँ वर्षमा आफूलाई अझ बलियो बनाउनुहोस्। (Take every challenge as an opportunity and grow stronger this New Year.)
 4. आफ्नो लक्ष्यमा दृढ रहनुहोस् र नयाँ वर्षमा सफलता हासिल गर्नुहोस्। (Stay persistent in your goals and achieve success in the New Year.)
 5. सधैं आफैलाई विश्वास गर्नुहोस् र तपाईं जसलाई चाहनुहुन्छ त्यो बन्न सक्नुहुन्छ। नयाँ वर्ष २०८१ को शुभकामना। (Always believe in yourself, and you can become who you aspire to be. Happy New Year 2081.)

Wishes focused on Wellbeing

 1. यो नयाँ वर्षले तपाईंको हृदयलाई प्रेम र आत्मामा शान्तिले भरिदेओस्। (May this New Year fill your heart with love and your spirit with peace.)
 2. यो वर्षले तपाईंको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक वृद्धि ल्याओस्। (May this year bring positive growth to your mental and physical well-being.)
 3. नयाँ वर्ष २०८१ ले तपाईंलाई बलियो बनाओस् र तपाईंका सबै चिन्ताहरू हटाउनुहोस्। (May the New Year 2081 empower you and wash away all your worries.)
 4. खुसीका साना क्षणहरूले तपाईंको जीवनलाई भरिदेओस्, र तपाईंको अनुहारमा सधैं मुस्कान रहिरहोस्। (May little moments of joy fill your life, and your face always wear a smile.)
 5. प्रियजनहरू र अविस्मरणीय अनुभवहरूले नयाँ वर्षलाई सम्झनयोग्य बनाओस्। (May loved ones and unforgettable experiences make your New Year memorable.)

More General Wishes

 1. नववर्षले नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोलोस्। शुभकामना! (May the New Year open up doors to new possibilities. Best wishes!)
 2. यस वर्षले तपाईंलाई अझ राम्रो र दयालु व्यक्ति बनाओस्। (May this year inspire you to become a better and kinder person.)
 3. तपाईंका सबै प्रयासहरूमा भाग्यले तपाईंलाई साथ देओस्। नयाँ वर्ष २०८१ को शुभकामना! (May good fortune accompany you in all of your endeavors. Happy New Year 2081!)
 4. नयाँ वर्ष प्रगति र नवीकरणको समय होस्। (May the New Year be a time of progress and renewal.)
 5. यो वर्ष आशा र आशावादले भरियोस्। (May this year be filled with hope and optimism.)